Personbil klasse B

Opplæringen er delt inn i fire trinn:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Dette er obligatorisk for alle som skal øvelseskjøre, enten det gjelder privat kjøring eller kjøring med kjøreskole. Er du eldre enn 25 år trenger du kun førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon. Du må alltid ha med kursbevis og legitimasjon når du øvelseskjører. Har du førerkort i en annen klasse er dette gyldig for å kunne øvelseskjøre. For eksempel mopedbevis.

Trinn 2: Teknisk del: Kurset inneholder tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, krypekjøring o.l. Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn, og du må ha en Trinnvurderings time for å følge opp dette.

Trinn 3: Trafikal del: Bykjøring der du får trent på vikeplikt, feltskifte, trafikklys, enveiskjørte gater osv. Her er det også en Trinnvurderings time.  Du må også gjennomføres et sikkerhetskurs på bane, samt starte med forbikjøring.

Trinn 4: Avsluttende del: Sikkerhetskurs på vei med 4 timer teori og 9 timer kjøring – totalt 13 timer. I dette trinnet begynner den selvstendige kjøringen.

Oppsummering

Når  trinn 1 trafikalt grunnkurs er godkjent, så er det totalt 19 obligatoriske undervisningstimer du skal igjennom:

– trinnvurdering trinn 2
– trinnvurdering trinn 3
– sikkerhetskurs på bane
– sikkerhetskurs på vei
Hvor mange vanlige kjøretimer du trenger utover dette avhenger av dine ferdigheter og forståelse av trafikkbildet.

opplæringPris
Kjøretime775,-
Kjøretime 60 min 1 000,-
Kjøretime 75 min 1 250,-
Trinnvurdering trinn 2775,-
Tr. 3 Sikkerhetskurs bane 4 600,-
Trinnvurdering trinn 3775,-
Tr 4 Sikkerhetskurs på vei8 000,-
Tr. 4, tema 4.1.1 Innl. teori 90 min
Tr. 4, tema 4.1.2 Kjørekompetanse
Tr. 4, tema 4.1.3 Planlegging
Tr. 4, tema 4.1.4 Oppsummering teori 90 min
eTeori Kl B
500,-
Offentlige gebyrerPris
Baneleie til NAF 1 240,-
Teoriprøven640,-
Praktisk prøve 1 100,-
Utstedelse av førerkortet 300,-
Foto, må tas på trafikkstasjonen 80,-
Andre priserPris
Forbikjøring (90 min + 30 min teori)1 500,-
Leie av bil til førerprøve2 400,-
Mørkedemo 1 300,-
Leie av bil til førerprøve, inkl. oppvarmingstime 2 700,-