Kurspåmelding

TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs er ett obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang.
Dette kurset MÅ gjennomføres før du kan begynne og ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.

  • Trafikalt grunnkurs kan du ta etter du er fyllt 15 år
  • Du kan begynne å øvelseskjøre etter du er fyllt 16 år

Trafikalt grunnkurs består av:

  • 10 undervisningstimer (Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning)
  • 4 undervisningstimer (Førstehjelp og tiltak ved ulykker)

I tillegg kommer:
Mørkekjøringdemonstrasjon: 3 undervisningstimer (i perioden 1. november – 15. mars).

Trafikalt grunnkursPris
Grunnkurs med mørkedemo 3 000,-
Grunnkurs uten mørkedemo 1 700,-
Mørkedemo 1 300,-
eTeori Kl B 620,-

dato... Trafikalt grunnkurs med mørkedemo ( dette er et testkurs)

Navn: Trafikalt grunnkurs inkl mørkedemonstrasjon –
Dato: 30. november2018
Pris: 3 000,-
Sted: ………………
Plasser: 16
Påmelding: Siste frist for påmelding: 30.11. 2018
Beskrivelse: Kursvarighet :

30. november fra kl 17.00-19.30
01. desember fra kl 11.00-13.30
02. desember fra kl 11.00-13.30
03. desember fra kl 17.00-20.15

NB : Bindende påmelding.

dato... Trafikalt grunnkurs med mørkedemo ( dette er et testkurs)

Navn: Trafikalt grunnkurs inkl mørkedemonstrasjon –
Dato: 30. november2018
Pris: 3 000,-
Sted: ………………
Plasser: 16
Påmelding: Siste frist for påmelding: 30.11. 2018
Beskrivelse: Kursvarighet :

30. november fra kl 17.00-19.30
01. desember fra kl 11.00-13.30
02. desember fra kl 11.00-13.30
03. desember fra kl 17.00-20.15

NB : Bindende påmelding.

Mørkekjøringsdemonstrasjon
Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig til 31. januar året etter. Dette vil fremgå av trafikalt grunnkursbeviset.

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning på beviset!

dato... Mørkedemo ( dette er et testkurs)

Navn: Mørkedemonstrasjon –
Dato: 30. november2018
Pris: 1 300
Sted: ………………
Plasser: 4
Påmelding: Siste frist for påmelding: 30.11. 2018
Beskrivelse: Kursvarighet :

03. desember fra kl 17.00-20.15

NB : Bindende påmelding.

Førstehjelpskurs

Dette er et eget kurs for deg som er over 25 år.
Kursvarighet : 4 undervisningstimer.

Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs.

dato... Førstehjelpskurs ( dette er et testkurs)

Navn: Førstehjelpskurs
Dato: 30. november2018
Pris: 800
Sted: ………………
Plasser: 4
Påmelding: Siste frist for påmelding: 30.11. 2018
Beskrivelse: Kursvarighet :

03. desember fra kl 17.00-20.15

NB : Bindende påmelding.