Kurspåmelding

TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs er ett obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang.
Dette kurset MÅ gjennomføres før du kan begynne og ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.

  • Trafikalt grunnkurs kan du ta etter du er fyllt 15 år
  • Du kan begynne å øvelseskjøre etter du er fyllt 16 år

Trafikalt grunnkurs består av:

  • 10 undervisningstimer (Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning)
  • 4 undervisningstimer (Førstehjelp og tiltak ved ulykker)

I tillegg kommer:
Mørkekjøringdemonstrasjon: 3 undervisningstimer (i perioden 1. november – 15. mars).

Trafikalt grunnkursPris
Grunnkurs med mørkedemo 3 000,-
Grunnkurs uten mørkedemo 1 700,-
Mørkedemo 1 300,-
eTeori Kl B 620,-

Mørkekjøringsdemonstrasjon
Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig til 31. januar året etter. Dette vil fremgå av trafikalt grunnkursbeviset.

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning på beviset!

Førstehjelpskurs

Dette er et eget kurs for deg som er over 25 år.
Kursvarighet : 4 undervisningstimer.

Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs.